KAHALAGAHAN | ANG SOCIAL MEDIA


Para sa akin, ang social media ay isang tulay na nagdudugtong sa aking nakaraan:

 1. sa mga taong nakapagbigay ng impluwensya sa akin
 2. sa mga lugar na nagbigay ng masasayang alaala
 3. mga karanasang nagturo ng bagong kaalaman

Ang social media din, para sa akin, ay tulay na nagdudugtong sa akin sa kasalukuyan:

 1. sa aking mga mahal sa buhay na hindi ko kasama
 2. mga kaibigang nasa malayong lugar
 3. mga pangyayari sa aking bayang kinamulatan at kasalukuyang kinaroroonan
 4. kamalayan sa mga nagaganap sa ibang panig ng daigdig
 5. pagbabahagi ng bagong ideya o kaisipan

At idinudugtong din ng social media ang kasalukuyan sa hinaharap sa pamamagitan ng:

 1. mga impormasyon tungkol sa makabagong teknolohiya
 2. mga balita tungkol sa mga pagbabagong makaka-impluwensya sa hinaharap
 3. mga matututunang kaalaman na makapagpapa-unlad sa aking kinabukasan

Pinalawak, pinadali, pinatipid ng social media ang paraan ng komunikasyon at pagbabahagi ng impormasyon. Isang mabuting bagay ito para sa ating mga gumagamit, subalit gaya ng kasabihan, “Ang lahat ng sobra ay masama.”

Ang social media ay may kaakibat na responsable at maingat na paggamit upang hindi mapinsala at huwag makapinsala.

Advertisement

Privacy Settings

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Shopping cart