SOCIAL MEDIA | ANG SOCIAL MEDIA


 

Facebook, twitter, yahoo, tumblr, at google. Ilan lamang ang mga nabanggit sa napakaraming social networking site na kumakalat ngayon sa internet. Ang internet ay isang tsanel kung saan madaliang makakasagap ng impormasyon at madali din maibibigay nito. Isa sa paki-pakinabang nito ay ang pakikipag komunikasyon sa mga taong malalayo sa atin kaya naman nauso o nagawa ang napakaraming social networking site. Hindi kapani-paniwala ang bilis ng impluwensya ng social media sa buhay ng mga pilipino o sa mag-aaral. Pinagtitibay lang nito ang isang aspeto ng kultura natin, ang pagpapahalaga natin sa pakikipag-ugnayan.

Ang internet ay may malaking tulong para sa edukasyon dahil sa pamamagitan nito, maaari mong madaling gawin ang ilang mga pananaliksik gamit ang internet. Ito rin ay isang paraan dahil maaari ka maghanap ng mga paraan at alintuntunin para sa iyo na mag karoon ng isang mahusay o magandang hinahanarap.

Maraming mabubuting epekto at pakinabang ang internet at social networking sites sa edukasyon ng mga kabataan ngayon, naka depende na rin ito sa gumagamit. Masasabi natin na malaking tulong ang internet sa pag-unlad ng iba’t ibang aspeto ng kaalaman at edukasyon. Subalit kinakailangan tandaan na nararapat gamitin ito ng wasto. Huwag natin hayaan ang mga sarili na abusuhin ang teknolohiya. Maaaring makapag dulot ito ng mga masasamang epketo sa atin kapag ito ay nagamit sa hindi tama o mabuting pamamaraan.

Advertisement

Privacy Settings

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Shopping cart