K3.1.7 MENYATAKAN PERSEDIAAN UNTUK MENGHADAPI PERUBAHAN PERSEKITARAN


  • Murid boleh menzahirkan idea yang rasional bagi merancang masa depan negara
  • Murid perlu berfikir secara kreatif,kritis dan inovatif agar mampu untuk menghadapi perubahan dalam persekitaran
  • Murid perlu meneroka lebih banyak sumber sejarah untuk mengambil pelajaran daripada sumber tersebut.

 

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Shopping cart