Epekto ng teknolohiya : kalusugan – Teknolohiya


computer+addict+1.jpg

   Sa pag gamit ng teknolohiya hindi lang bansa,kalikasan o kung ano pa ang naapektuhan kundi tayo ring mga gumagamit nito, sa sobrang paggamit ng teknolohiya maari iton magdulot ng “vission problems” lalo na sa sobrang pag gamit nito maari ring makasama ang “radiation” nito sa atin.  Upang makaiwas tayo dapat bigyan natin ng limitasyon ang ating sarili sa pag gamit ng teknolohiya lalo na kung di naman ito masyadong mahalaga dahil tayo rin ang mahihirapan kung aabusuhin natin ang pag gamit nito. kaya’t habang maaga pa pigilan natin ang ating mga sarili maging responsibilidad tayo sa ating mga ginagawa dahil lahat ng ito ay may kapalit.

Advertisement

Privacy Settings

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Shopping cart