Gawain sa pang araw-araw – Teknolohiya


social-media-pilipino2.jpg

Sa pag unlad ng teknolohiya mas maraming bagay ang nagagawa nito na makakatulong sa  atin, ngunit may mga tao rin na umaabuso na. makikita natin sa larawan na dahil sa teknolohiya nakakalimutan na nya  ang gawaing bahay sobrang kalat at parang wala na syang pakialam isa ito sa epekto ng teknolohiya, oo alam natin na malaki ang natutulong ng teknolohiya sa atin ngunit dapat rin nating alalahanin na sa maling pag gamit natin nito may mga bagay na naapektuhan.

Advertisement

Privacy Settings

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Shopping cart