2712 – SLUŽBA ČITANJA – SV. IVAN, APOSTOL I EVANĐELIST


BOŽIĆNA OSMINA
3. DAN BOŽIĆNE OSMINE
27. PROSINAC – SV. IVAN, apostol i evanđelist

SLUŽBA ČITANJA

Ivan je pisac četvrtog evanđelja, proročke knjige Otkrivenja i triju poslanica. Bio je jedini apostol koji je unatoč više pokušaja da ga se ubije, umro prirodnom smrću, a nadživio je sve apostole. Ivan na hebrejskom znači ‘Gospodin je milostiv’.

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu. Kako bijaše.
Aleluja.

Izostavlja kad neposredno prethodi Pozivnik.

POZIVNIK

HIMAN

Čuvaru čisti Djevice i Majke,
Riječi božanske glasniče i jeko!
Svima izmoli oproštenje grijeha,
Ivane sveti!

Kristovo Srce, nepresušno vrelo,
U tebi struji potocima bujnim,
Razlijevaj svijetom milosti i dare
Srca božanskog!

Ponose svijeta, divna zvijezdo neba,
Pogledaj na nas, štovatelje svoje:
Daj nam izmoli pronicat i živjet
Sveta otajstva!

U društvu Riječi živeći na zemlji,
Ti svijetom pronije blagovijest o Kristu:
Životu vječnom, Kristu ti nas vodi,
Presveti Vođo!

Sva slava Kristu, Riječi vječnog Oca,
Kog Djeva čista svemu svijetu rodi,
Slava vijek Duhu, Tješitelju blagom
Sad i u vijeke! Amen.

PSALMODIJA

1^ Antifona
Ivan dade svjedočanstvo za Božju Riječ,
za Isusa Krista i za sve što je vidio.

PSALAM 19 (18 A) 

Nebesa slavu Božju kazuju, *
naviješta svod nebeski djelo ruku njegovih.
Dan danu to objavljuje, *
a noć noći glas predaje.

Nije to riječ, a ni govor nije, *
nije ni glas što se može čuti,
ali po svoj zemlji razliježe se jeka, *
riječi njihove sve do nakraj svijeta sežu.

Ondje suncu razape šator, †
te ono kao ženik iz ložnice ide, *
kao div kliče kad prelijeće stazu.

Izlazi ono od nebeskog kraja, †
i put mu se opet s krajem spaja, *
ne skriva se ništa žaru njegovu.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

1^ Antifona
Ivan dade svjedočanstvo za Božju Riječ,
za Isusa Krista i za sve što je vidio.

2^ Antifona
Ovo je onaj učenik
koga Isus ljubljaše.

PSALAM 64 (63) 

Poslušaj, Bože, moje žalbe glas; *
od strašna dušmanina život mi čuvaj!
Štiti me od mnoštva opakih, *
sakrij od bjesnila zlotvora

koji bruse jezike kao mačeve, *
otrovne riječi izbacuju kao strijele,
da iz potaje rane nedužna, *
da ga rane iznenada ne bojeći se ničega.
Spremni su na djelo pakosno, †
snuju kako će kradom zamke staviti *
i govore: “Tko će nas vidjeti?”
Snuju zlodjela, smišljene osnove kriju: *
pamet i srce čovječje bezdan su duboki.

No Bog ih ranjava strijelom, *
odjednom ih rane prekriju.
Vlastiti jezik propast im donosi, *
kimaju glavom oni što ih vide:
svi se boje, Božje djelo slave *
i misle o onom što on učini.

Pravednik se raduje u Gospodinu, †
njemu se utječe, *
i kliču svim srca čestita.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

2^ Antifona
Ovo je onaj učenik
koga Isus ljubljaše.

3^ Antifona
Ivan je za Večere počivao na srcu Gospodnjem:
blaženi apostol komu su objavljene tajne nebeske.

PSALAM 99(98) 

Gospodin kraljuje − nek zadršću narodi;*
sjedi nad kerubima − zemlja nek se potrese!
Velik je Gospodin na Sionu,*
uzvišen nada sve narode.
Nek slave ime tvoje veliko i strašno:*
ono je sveto!
Ti kralj si moćni koji ljubiš što je pravo, †
pravednost ti si utvrdio,*
pravo i pravednost vršiš u Jakovu.

Uzvisujte Gospodina, Boga našega, †
padnite pred podnožje njegovo:*
ono je sveto.

Mojsije i Aron među svećenicima njegovim †
i Samuel među onima koji zazivaju ime njegovo:*
zazivahu Gospodina, i on ih usliša.
Iz stupa od oblaka govoraše njima: †
slušahu zapovijedi njegove*
i odredbe što ih dade.
Gospodine, Bože naš, ti si ih uslišivao; †
Bože, milostiv si bio njima*
premda si kažnjavao grijehe njihove.

Uzvisujte Gospodina, Boga našega, †
padnite pred svetu goru njegovu:*
jer svet je Gospodin, Bog naš.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

3^ Antifona
Ivan je za Večere počivao na srcu Gospodnjem:
blaženi apostol komu su objavljene tajne nebeske.

R. Kazivahu slavu Gospodnju i silu njegovu.
O. I djela čudesna što ih učini.

PRVO ČITANJE:
Iz Prve poslanice blaženog Ivana apostola 1, 1 – 2,3

Riječ – Život i Svjetlost Božja

Što bijaše od početka, što smo čuli, što smo vidjeli očima svojim, što razmotrismo i ruke naše opipaše o Riječi, Životu – da, Život se očitova, i vidjeli smo i svjedočimo, i navješćujemo vam Život vječni, koji bijaše kod Oca i očitova se nama – što smo vidjeli i čuli, navješćujemo i vama da i vi imate zajedništvo s nama. A naše je zajedništvo s Ocem i sa Sinom njegovim Isusom Kristom. I to vam pišemo da radost naša bude potpuna.
A ovo je navještaj koji smo čuli od njega i navješćujemo vama: Bog je svjetlost i tame u njemu nema nikakve! Reknemo li da imamo zajedništvo s njim, a u tami hodimo, lažemo i ne činimo istine. Ako u svjetlosti hodimo, kao što je on u svjetlosti, imamo zajedništvo jedni s drugima i krv Isusa, Sina njegova, čisti nas od svakoga grijeha. Reknemo li da grijeha nemamo, sami sebe varamo i istine nema u nama.
Ako priznamo grijehe svoje, vjeran je on i pravedan: otpustit će nam grijehe i očistiti nas od svake nepravde. Reknemo li da nismo zgriješili, pravimo ga lašcem i riječi njegove nema u nama.
Dječice moja, ovo vam pišem da ne griješite. Ako tko i sagriješi, zagovornika imamo kod Oca – Isusa Krista, Pravednika. On je pomirnica za grijeha naše, i ne samo naše, nego i svega svijeta.
I po ovom znamo da ga poznajemo: ako zapovijedi njegove čuvamo.

OTPJEV1 Iv 1, 2. 4; Iv 20, 31
R.  Navješćujemo vam Život vječni, koji bijaše od Oca i oćitova se nama. * To vam pišemo da se radujete. * I da radost vaša bude potpuna.
O. To je zapisano da vjerujete: Isus je Krist, i da vjerujući imate život u imenu njegovu. * I da radost.

DRUGO ČITANJE:
Iz Razlaganja o Ivanovoj Poslanici svetog Augustina, biskupa
(Razl. 1,1.3: PL35,1978.1980)

Sam se Život očitovao u tijelu

Što bijaše od početka, što smo čuli, što smo vidjeli očima svojim, što razmotrismo i ruke naše opipaše o Riječi, Životu. Tko bi rukama opipao Riječ da nije Riječ tijelom postala i nastanila se medu nama. A ta Riječ što tijelom postade da bi se mogla rukama opipati, tijelom biti, započe iz Djevice Marije. Ne započe tada biti Riječ, jer je rečeno: Što bijaše od početka. Pogledajte ne svjedoči li tako svojom Poslanicom za svoje Evanđelje koje netom čuste: U početku bijaše Riječ, i Riječ bijaše kod Boga.
To što se govori o Riječi-Životu, možda će tko shvatiti samo kao neki izričaj o Kristu, a neće pod tim misliti baš tijelo Kristovo što se rukama moglo opipati. No pogledajte što slijedi: Da, Život se očitova. Krist je, dakle, ta Riječ-Život.
A odakle se očitova? Bijaše od početka, ali se još ne očitova ljudima. Ali, očitova se anđelima koji su to gledali i uživali kao svoje jelo. No, što veli Pismo? Čovjek blagovaše kruh anđeoski.
U tijelu se, dakle, očitovao sam život. A očitovao se zato da bi se zbilja koja se samo srcem može vidjeti mogla gledati i očima te tako ozdrave srca. Samo se srcem može vidjeti Riječ, a tijelo se vidi i tjelesnim očima. No, ima nešto po čemu možemo vidjeti Riječ: Riječ postade tijelom koje možemo gledati pa da se tako u nama izliječi ono čime vidimo i samu Riječ.
Veli dalje: I svjedočimo, i navješćujemo vam Život vječni koji bijaše kod Oca i očitova se u nama, to jest, očitova se među nama, ili jasnije — očitova se nama.
Što smo, dakle, vidjeli i čuli, navješćujemo i vama. Pazite, ljubljeni! Što smo vidjeli i čuli, navješćujemo i vama. Oni su gledali samoga Gospodina nazočna u tijelu i slušali riječi iz usta Gospodinovih, pa navješćuju nama. I mi, dakle, čusmo, ali ne vidjesmo.
Jesmo li zato manje sretni nego oni koji vidješe i čuše? A zašto dodaje ono: Da i vi imate zajedništvo s nama? Oni vidješe, mi ne vidjesmo, a ipak smo zajedničari, jer držimo zajedničku vjeru.
A naše je zajedništvo s Ocem i sa Sinom njegovim Isusom Kristom. I to vam, veli, pišemo da radost naša bude potpuna. Potpuna je radost, kako veli, u tom društvu, u samoj ljubavi, u samome jedinstvu.

OTPJEV
R.  Ovo je onaj Ivan koji je na Večeri bio naslonjen na prsi Gospodinove. * Blažena li apostola komu su objavljena nebeska otajstva!
O. Potoke evanđelja pio je iz samog izvora, iz Gospodinova Srca. * Blažena li apostola.

HIMAN − TEBE BOGA HVALIMO

Tebe Boga hvalimo, * tebe Gospodinom priznajemo.
Tebe vječnog Oca * sva zemlja poštuje.
Tebi svi Anđeli, * tebi sva Nebesa i Vlasti,
Tebi Kerubi i Serafi * kliču bez prestanka:
Svet, Svet, Svet, * Gospodin Bog Sabaot!
Puna su Nebesa i zemlja * veličanstva Slave Tvoje.

Tebe hvali * slavni Apostola zbor,
Tebe proroka * dična četa.
Tebe mučenička * svijetla vojska,
Tebe po svem svijetu * sveta uzvisuje Crkva,
Oca * neizmjernoga Veličanstva,
Časnog Tvojeg istinitog * i jedinog Sina.
I Svetoga * Tješitelja Duha.

Ti Kralju slave, * Kriste.
Ti si Očev * vjekovječni Sin.
Ti da za naše spasenje postaneš čovjekom, *
nisi se strašio krila Djevice.
Ti svladavši oštrinu smrti, *
otvorio si vjernima Kraljestvo Nebesko.
Ti sjediš zdesna Bogu * u Slavi Očevoj.
Vjerujemo da ćeš doći * kao Sudac.
Tebe, dakle molimo, pomozi svojim slugama, *
Koje si otkupio dragocjenom Krvlju.
U vječnoj slavi daj, da se ubrojimo među Svete tvoje.

(Slijedeći se dio može izostaviti).

Spasi puk Svoj, Gospodine *
i blagoslovi baštinu Svoju!
I vladaj njima * i uzdiži ih u sve vijeke!
Iz dana u dan * blagoslivljamo Tebe
I hvalimo Ime Tvoje u vijeke * i u vijeke vjekova.
Dostoj se, Gospodine, u dan ovaj *
sačuvati nas od grijeha!
Smiluj se nama, Gospodine, * smiluj se nama!
Nek bude milosrđe Tvoje, Gospodine, nad nama *
kako se ufamo u Tebe!
U Tebe se, Gospodine ufam: *
o da ne budem postiđen dovijeka!

MOLITVA
Bože, ti si nam po apostolu Ivanu otkrio tajnovite dubine svoje Riječi. Daj da umom proniknemo što od njega u Evanđelju čujemo. Po Gospodinu.

O. Amen.
Blagoslivljajmo Gospodina.
O. Bogu hvala.We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Shopping cart