WHOs sexualisering av förskolebarn – Bakom kulisserna


Många av våra politiska beslut vilar på policyunderlag som kommer från de internationella organisationerna såsom World Economic Forum (WEF) och Världshälsoorganisationen (WHO), m.fl,.

Skolverket har nu uppdaterat läroplanen rörande sexualundervisning och hänvisar till WHO och deras policyunderlag som källa. WHO i sin “Standards for Sexuality Education” så anser de att förskolebarn så unga som 0-4 år ska undervisas om ”early childhood masturbation”


Vad du inte vet om nya läroplanen och agendan för dina barn

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Shopping cart