ಇಸ್ರೋದಿಂದ ಮಹತ್ವದ ಸಾಧನೆ..!ಅಂತರಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹಾರಲಿದ್ದಾರೆ ಭಾರತದ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು..! ISRO/Indian space program

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *