ತಿಮ್ಮಪ್ಪನಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಕತ್ತಿ ಕಿರೀಟ ಬಿಸ್ಕೆಟ್..!ತಿರುಪತಿ ಖಜಾನೆಯಲ್ಲಿರೋ ಚಿನ್ನ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ..?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *