ನೋಡ್‌ ನೋಡ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕಾಣೆಯಾಯ್ತು ಸಮುದ್ರ..!ದುರಾಸೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಮನುಷ್ಯ ಏನೆಲ್ಲಾ ಮಾಡ್ದಾ ಗೊತ್ತಾ..?Aral sea

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *