ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಕೆಣಕಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಜಯಲಲಿತ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದರು Jayalalitha Revange Story

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *